BILDER FRÅN F.d. KUNGL NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE


Senast uppdaterad den 23 januari 1998En vacker syn, reg:s kanslihus. Arkitekt: Erik Josephson. Uppförd 1892-93, byggnadsstilen kallas "Vasarenässans".
Till vänster kasern I och till höger kasern II.


Regementet i vinterskrud. Foto: Kompass Magnus Lindblom 1./A4 1995-96

Kasern IV, byggd 1919 för IV.Div/A4, 1996-97 kasern för 1./A4. Foto: Magnus Lindblom 1./A4 1995-96
Tillbaka till A 4:s hemsida