Översikt över artilleriförbandens nummer och namn


Senast uppdaterad 26 juli 2000

I dag, inom artilleriet, existerande förband har numren i fetstil!

Under regementsnamnen framgår förbandens regements- och kårfärger.

Nummer Namn Anmärkning
- Kungl Artilleriregementet År 1625 organiserades "Artillerikompaniet" i Stockholm, inom "Arkliet" eller "Artilleriet". 1630 organiserades Kungl Fältartilleriregementet för att följa Gustaf II Adolf i fält under trettioåriga kriget. Benämningen infördes i fredsorganisationen 1689. Regementet var förlagt i hela det Svenska Riket. År 1700 organiserades fyra s.k. "fältstater" (No.1-No.4) för att följa Karl XII i fält. En indelning i bataljoner och brigader föregick 1794 års uppdelning på fyra förband: Svea, Göta, Wendes och Finska Artilleriregementena.
"No.4" Finska Artilleriregementet Numren infördes i artilleriet först 1830. Förbandet bildades av de delar av Kungl. Artilleriregementet (1689-1794) som var förlagda i Finland. Förbandet var åren 1809-1811 förlagt till Gävle och benämndes F.d. Kongl Finska Artilleriregementet, indrogs 1811. Idag vårdas FAR:s traditioner av Satakunda Artilleriregemente, SatTR, i Niinisalo i Åbo- och Björneborgs län, Finland.
No.1 (från 1914 "A 1") Svea Artileriregemente Stockholm, 1963-1997 i Linköping, där det indrogs.
No.2 (från 1914 "A 2") Göta Artilleriregemente Göteborg, indrogs 1962
No.3 (från 1914 "A 3") Wendes Artilleriregemente Kristianstad, med flera platser i Skåne och Svenska Pommern, från 1994 i Hässleholm. Indrogs 2000-06-30, se A 9.
No.4 (från 1914 "A 4") Norrlands Artilleriregemente Östersund, indrogs 1997
No.5 Waxholms Artillerikår Blev 1902 KA 1, då det tillsammans med det Marinen tillhöra Karlskrona Artillerikår bildade KUSTARTILLERIET.
No.5 (från 1914 "A 5") Andra Svea Artilleriregemente Från 1904 Upplands AR, indrogs 1927. Uppsala
No.5, A 5 Norrbottens Artillerikår Uppsattes av A 4 B, detachementet i Boden, och var ett fältartileriförband. Uppgick 1951 i Bodens Artilleriregemente.
No.6 (från 1914 "A 6") Andra Göta Artilleriregemente Från 1904 Smålands AR, sammanslogs 1928 med Positionsartilleriregementet till nedanstånde:
No.6 A 6 Smålands Arméartilleriregemente Bytte namn till Smålands AR 1942, indrogs 1985. Jönköping
No.7 (från 1914 "A 7") Gotlands Artilleriregemente Uppsattes som Gotlands Nationalbeväring Artillerikår, No.4 Gotlands Artillerkår år 1887, fick nummer 7 1893. Visby. Regemente från 1975. Vårdar idag A 1:s traditioner. Indrogs 2000, se A 9.
No.8 Karlsborgs Artillerikår Uppsatt 1893 ur Göta Artilleriregementes kvarvarande delar i Karlsborg. Ombildades 1902 till nedanstående:
No.8 (från 1914 "A 8") Boden-Karlsborgs Artilleriregemente Organiserat 1902 genom en utökning av föregående. Delades 1920 i två förband. Förlagt till Boden och Karlsborg.
No.8, A 8 Bodens Artilleriregemente Självständigt 1920. Norrbottens AK uppgick i förbandet 1951. Sammanslogs i traditionshänseende med Norrlands AR, A 4, 1 januari 1998 till nedanstående:
No.8, A 8 Norrlands Artilleriregemente Traditionsmässig sammanslagning av A 4 och A 8. Från 1 januari 1998. Indrogs 2000-06-30. I Boden kvarstår "Norrlands artilleribataljon" inom I 19 som vinterutbildningsdetachement till Artilleriregementet, A 9.
No.9 (från 1914 "A 9" Positionsartilleriregementet Uppsatt 1902. Tungt artilleriförband. Förlagt till Stockholm. Sammanslogs 1928 med Smålands AR till Smålands Arméartilleriregemente.
No.9, A 9 Karlsborgs Artilleriregemente Föregicks av Karlsborgs Artillerikår, A 10. Från 1928 benämnt Karlsborgs Artilleriregemente, A 9, från 1937 Karlsborgs Luftvärnsartilleriregemente, A 9 och blev 1942 Karlsborgs Luftvärnsregemente, Lv 1. Indrogs 1961. Härur härstammar LUFTVÄRNET.
No.9, A 9 Bergslagens Artilleriregemente Nyuppsatt 1943. Kristinehamn. Omorganiserades 2000-07-01 till det nya A 9.
No. 9, A 9 Artilleriregementet Organiserat 2000-07-01, sammanslagning av förutvarande A 3, A 7, A 8 och A 9. I Bodens finns "Norrlands artilleribataljon". Övriga bataljoner inom reg:tet benämnes: Svea, Göta och Wendes artilleribataljon.
No.10, A 10 Karlsborgs Artillerikår Uppstod genom delning av Boden-Karslborgs Artilleriregemente, A 8 år 1920, blev A 9 1928.
No.10, A 10 Östgöta Luftvärnsartilleriregemente Uppsatt 1938. Blev Östgöta Luftvärnsregemente, Lv 2, år 1942. Förlagt till Linköping. Indrogs 1962.
No.11, A 11 Stockholms Luftvärnsartilleriregemente Uppsatt 1939, blev Roslagens Luftvärnsregemente, Lv 3, år 1942. Flyttade på 50-talet till Norrtälje. Roslagens Luftvärnskår, Lv 3, med blå kårfärg från 1994.

Tillbaka till f.d. A 4:s hemsida