REGEMENTSCHEFER VID KUNGL NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE, A 4

1893-1898 Överste Ernst Henrik Georg Boheman
EHG Boheman
1898-1907 Överste Herman Birger Holmberg
1907-1913 Överste Olof Erland Hofstedt
1913-1916 Överste Arvid Edmund Rudling
1916-1922 Överste Hugo Nordenfelt
1922-1927 Överste Johan Georg Sylvan
1927-1934 Överste Georg Ohlsson
1934-1939 Överste Per Falk
1939-1942 Överste, greve Carl Gustaf David Hamilton
1942-1943 Överste Carl Nils Gabriel Årmann
1943-1947 Överste Olof Samuel Fernando Odenrick
1947-1952 Överste Erik Thorsten Berggren
1952-1959 Överste Stig O:son Lindström
1959-1965 Överste Göran Schildt
1965-1975 Överste Curt Lennart Wilhelm Stapelmohr Brant-Lundin
1975-1979 Överste Sven Ragnar Eugén Holmberg
1979-1982 Överste Thure Lennart Östberg
1982-1985 Överste Lars-Olof Strandberg
1985-1987 Överste Dan Albin Snell
1987-1992 Överste Sten Sture Gustaf Ankarcrona
1992-1994 Överste Lennart B:son Uller
1994-1996 Överste Lars Lagrell
1996-1997 Överste Torsten Gerhardsson
1/10-31/12-1997 (tf) Överstelöjtnant Sten Bredberg
  • Tillbaka till f.d. A 4:s hemsida